bildet viser en kontakt oss knapp

Visst nytter det – små og mellomstore bedrifter må også tenke bærekraft!

Miljøbevisste forbrukere krever i økende grad at bedrifter skal ha en positiv innvirkning på miljøet og bidra til endring. Dette påvirker forbrukernes atferd. Samtidig stiller finansnæringen krav til at bedrifter rapporterer sitt bærekraftsavtrykk på en gjennomsiktig og troverdig måte. Dette vil få store konsekvenser i årene som kommer. Også for små og mellom store bedrifter.…
Read more