Smilende mann foran vegg med logo

Kompetanseløft for Guru Utvikling AS

-Ole Sverre Spigseth er både engasjert og engasjerende. Han forstår oss, hvem og hva vi er, og er flink til å sette seg inn i vår situasjon. Spigseth henter inn de ressursene vi trenger til enhver tid for at vi skal nå de målene vi har satt oss i prosessen. Det sier en strålende fornøyd…
Read more