bildet viser intervjuobjekt

Mer bærekraftig luftambulanse

Norsk luftambulanse har satt bærekraft på agendaen for alvor. I disse dager legger en arbeidsgruppe frem et beslutningsgrunnlag om en overordnet strategi for hvordan selskapet skal bli enda mer miljø- og klimavennlig. Ole Sverre Spigseth har samarbeidet tett med Ann Kristin M. Wiik, som er seniorrådgiver og ansvarlig for en arbeidsgruppe som har jobbet frem…
Read more