90 19 00 50
ole@spigseth.com

Element Logic trapper opp ESG-satsingen

Element Logic trapper opp ESG-satsingen

svart-hvitt bilde av dame med langt hår

Ole Sverre Spigseth jobbet nylig med et større ESG-prosjekt for den internasjonale software- og lagerløsningsgiganten Element Logic. Arbeidet resulterte i en kraftig opptrapping på dette viktige området.

 -Vi har jobbet med Ole Sverre tidligere og visste at han hadde innsikt og kunnskap innen bærekraft, ESG-prosesser og hvordan dette kunne løses innen organisasjoner og bli et fortrinn for oss, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ann-Katrin Pedersen hos Element Logic.

Stor etterspørsel

Det er stor interesse for bærekraft og «ESG» for tiden. De tre bokstavene står for «Environmental, Social Responsibility, Governance», eller miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold som det gjerne kalles på norsk, og Ole Sverre Spigseth opplever en stadig økende etterspørsel etter tjenester innen dette området. Det være seg hjelp til hvordan bærekraft eller samfunnsansvar blir inkludert i virksomhetens strategi, som diskusjonspartner for å identifisere tiltak for å bli mer bærekraftig og utvikle mer bærekraftige forretningsmodeller, eller rett og slett bistand for å komme i gang med bærekrafts rapporteringen.

-En god ESG-strategi skal bidra til at virksomheten ivaretar sitt ansvar for miljøet, samfunn, ansatte og leverandører, og sørge for god eierstyring. Gjennom økt fokus på bærekraftige og langsiktige avkastninger, vil en god ESG-strategi, som er godt forankret i den overordnede strategien, også bidra til økt selskapsverdi gjennom redusert organisatorisk risiko, sparte kostnader eller økte inntekter, forteller Spigseth.

Ansatte egen ESG-spesialist

Element Logic startet sitt ESG-arbeid gjennom et forprosjekt. Det ble nedsatt en styringsgruppe, og en prosjektgruppe fra flere deler av organisasjonen og selskapets markeder.

-Det ble gjennomført intervjuer, analyser, undersøkelser, konkurrentanalyser og diverse som ga oss innsikt i hvordan tingenes tilstand så ut sett fra organisasjonen, samt hva vi burde prioritere som steg en, to og tre for å bli bedre, forteller Ann-Katrin Pedersen.

-Vi jobbet med forprosjektet i omtrent tre måneder, og kom til en konklusjon om videre arbeid og en fullstendig rapport inkludert intervjuer, analyser med mer.

-Dette ble presentert for ledelsen i Element Logic, og basert på resultatene ble det besluttet å ansette en ESG-spesialist. Vedkommende jobber nå 100 prosent med rapportering, innhenting av data og diverse som skal styrke oss på ESG-siden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *