90 19 00 50
ole@spigseth.com

Involver flere i strategiprosessen

Involver flere i strategiprosessen

mann med briller på hodet

I den svært uforutsigbare verdenen vi lever i, har smarte ledere funnet ut at det lønner seg å kommunisere med mennesker utenfor den innerste sirkelen. Ny forskning viser at ledere som er åpne for å snakke med slike mennesker skaper flere strategiske initiativer og genererer høyere fortjeneste enn de som ikke gjør det.

 Av: Ole Sverre Spigseth

Strategisk utviklingsarbeid består som kjent av tre faser: Idegenerering, formulering og implementeringsfasen. I alle tre fasene vil du få mye igjen for å lytte til folk utenfor ledelsen og styret. Her er noen tips om hvordan du kan gå frem i de ulike fasene.

Fordelene med åpen strategi

Hvorfor er noen av verdens mest suksessrike selskaper i stand til å ligge i forkant av utviklingen, mens andre sliter? Det er ikke fordi de ansetter en ny administrerende direktør eller engasjerer dyre konsulenter, men snarere fordi disse banebrytende selskapene har tatt i bruk en ny måte å legge strategier på. I stedet for å holde strategiske vurderinger og diskusjoner innenfor styrerommet og ledergruppen, åpner de opp for strategiske initiativer fra frontlinjeansatte, eksperter, leverandører, kunder, gründere og til og med konkurrenter. Tilnærmingen, som har fått det dekkende navnet Open Strategy, åpner for en ny og banebrytende måte å jobbe med strategi. Den viser at det lønner seg å snakke med andre enn styremedlemmer og toppledelse.

Den viktige første fasen

Det er i denne første fasen at virksomheter har aller mest nytte av å inkludere en stor mengde svært forskjellige eksterne deltakere. Det er i de første stadiene av strategiutforming at det legges grunnlag for nytenkning og innovasjon. Nye ideer, som forankres i denne idegenereringsfasen, får legitimitet i organisasjonen og gjør det lettere for ledelsen å forene seg rundt en bestemt retning. Heldigvis trenger ikke deltakerne særlig mye bedriftsspesifikk informasjon for å få ideene til å flyte i denne fasen. Dette reduserer risikoen for lekkasje, og dermed behovet for tilbakeholdelse av informasjon som har betydning for prosessen.

Den andre fasen krever mer åpenhet

I den andre fasen er det formulering av den nye strategien det handler om. I denne fasen kreves det betydelig åpenhet hvis du skal kunne regne med å få meningsfulle og verdifulle tilbakemeldinger.  Dette betyr at du i formuleringsfasen må ut med en betydelig mengde informasjon. Dette gjør at de fleste bedrifter på dette stadiet i prosessen primært ønsker å involvere sine egne ansatte eller velge ut en mindre gruppe personer utenfor organisasjonen som signerer taushetserklæringer. De er håndplukkede. Etter vår erfaring er det mest hensiktsmessig å velge like mange ansatte som utenforstående.

Implementeringsfasen krever åpenhet om bedriftsspesifikk informasjon

I den tredje og siste fasen av strategiutformingen må virksomheten dele bedriftsspesifikk kunnskap. Dette er avgjørende for å kunne formidle den nye strategien slik at den blir forstått og akseptert både innad i egen organisasjon og utenfor. Dette gjør naturligvis hemmelighold vanskelig. Heldigvis er fordelene med åpenhet her langt større enn risikoene. Selv om konkurrenter kan lære om planene dine, er de på dette stadiet mer opptatt av sine egne. Hemmelighold er også mindre et tema på dette stadiet ettersom hovedaktørene her bør være ansatte og forretningspartnere i stedet for utenforstående.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *