90 19 00 50
ole@spigseth.com

Kompetanseløft for Guru Utvikling AS

Kompetanseløft for Guru Utvikling AS

Smilende mann foran vegg med logo

-Ole Sverre Spigseth er både engasjert og engasjerende. Han forstår oss, hvem og hva vi er, og er flink til å sette seg inn i vår situasjon. Spigseth henter inn de ressursene vi trenger til enhver tid for at vi skal nå de målene vi har satt oss i prosessen.

Det sier en strålende fornøyd daglig leder Rune Skasberg i Guru Utvikling AS, som med bistand fra Spigseth AS har drevet et ambisiøst kompetansehevingsprosjekt i store deler av 2021.

Akkurat det vi trengte

Guru Utvikling AS er en virksomhet som «hjelper små og mellomstore bedrifter med å skape oppmerksomhet og salg gjennom digital tydelighet». Siden oppstarten i 2015 har bedriften hatt en svært rask vekst, og har i dag i overkant av hundre oppdragsgivere over store deler av Sør-Norge.
-Vi har vokst så raskt og så mye, både når det gjelder kunder, omsetning og antall ansatte, at ledergruppa vår fant ut at vi hadde behov for noen utenfor vår egen organisasjon til å hjelpe oss å stake ut kursen videre. Noen som kunne se på tingene med utenforstående øyne. Ole Sverre Spigseth har gitt oss akkurat det vi trengte for å ta det neste steget, sier Rune Skasberg, som forteller at utviklingsarbeidet startet opp i januar i fjor og ble avsluttet i november samme år.

Enda større gjennomføringskraft

Det ble satt av raust med timer i 2021-kalenderen til Guru Utvikling AS i forbindelse med kompetansehevingsprosjektet. Det ble laget egne programmer for leveranseteamet, markedskonsulentene og ledergruppa, der både videokonferanser, telefoniske møter og adskillige timer med interne samtaler gikk med. Rune Skasberg mener likevel at både tid og penger var vel anvendt.
-I hverdagen er kundene våre alltid de viktigste, men vi trenger også å ta den tiden som skal til for å fornye og å forbedre oss. Denne prosessen har gitt oss det kompetanseløftet vi trengte, og enda større gjennomføringskraft enn vi hadde før vi gikk inn i dette arbeidet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *