90 19 00 50
ole@spigseth.com

Mer bærekraftig luftambulanse

Mer bærekraftig luftambulanse

bildet viser intervjuobjekt

Norsk luftambulanse har satt bærekraft på agendaen for alvor. I disse dager legger en arbeidsgruppe frem et beslutningsgrunnlag om en overordnet strategi for hvordan selskapet skal bli enda mer miljø- og klimavennlig. Ole Sverre Spigseth har samarbeidet tett med Ann Kristin M. Wiik, som er seniorrådgiver og ansvarlig for en arbeidsgruppe som har jobbet frem en bærekraftstrategi hos Norsk Luftambulanse, og der Spigseth har vært fasilitator og sparringspartner for arbeidsgruppen i dette arbeidet.

-Det har fungert veldig bra. Samarbeidet har fungert upåklagelig og arbeidet vårt har gitt resultater. Ole Sverre Spigseth har en ydmyk og lite konsulentaktig tilnærming, som har fungert svært godt hos oss. Vi skal nå i gang med å implementere den nye strategien i hele organisasjonen vår, og det er slett ikke utenkelig at vi tar kontakt med Spigseth i den forbindelse, sier Ann Kristin M. Wiik.

Ideell organisasjon

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. Den ble etablert i 1978 av legen Jens Moe og en rekke ildsjeler, og tok initiativ til utviklingen av en luftambulansetjeneste i Norge. Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som er en ideell stiftelse finansiert av støttemedlemmer, jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp utenfor sykehuset, uansett hvor i Norge de er.

Norsk Luftambulanse Helikopter er operatør på alle landets tretten legehelikopterbaser. Det operative gjøres på oppdrag for den statlige Luftambulansetjenesten HF. Tjenesten er offentlig finansiert.

bildet viser et helikopter

Foto: https://norskluftambulanse.no

-Eierstrukturen der vi som ideell stiftelse eier det operative datterselskapet som er utøver i luftambulansetjenesten gjør at vi har en unik mulighet til å se hva som bør forbedres, og å teste og ta i bruk nyvinninger i tjenesten, sier Ann Kristin M. Wiik.

Samarbeider om nullutslipps-helikopter

Norsk Luftambulanse er medlem i Styreforeningen, og det var etter et kurs om «Praktisk bærekraftsrapportering» at Ann Kristin M. Wiik traff Ole Sverre Spigseth første gang.

-Han snakket om bærekraftrapportering i praksis, og hans budskap og praktiske tilnærming sammenfalt veldig med mye av det vi selv hadde jobbet med.

Hvilke av bærekraftmålene til FN er relevante for en virksomhet som Norsk Luftambulanse? Det er spørsmålet som Ann Kristin M. Wiik og styret i stiftelsen har bestemt seg for å sette enda mer på agendaen.

-Vi skal være innovative og ta enda mer samfunnsansvar. Vi rapporterer allerede på en rekke parametre, men hvis jeg skal ta på meg bærekraftbrillene, er det helt sikkert mye vi kan gjøre enda bedre, sier Ann Kristin M. Wiik, og forteller at Norsk Luftambulanse blant annet samarbeider aktivt med Airbus om fremtidens nullutslipps-helikopter.

 

bildet viser en kontakt oss knapp

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *