90 19 00 50
ole@spigseth.com

Oppstart & Oppskalering

bildet viser en mann som snakker

Vi hjelper deg å ta de rette grepene slik at den gode ideen din ikke går tapt på grunn av oppstartvansker. Vi loser deg forbi de typiske startvanskene slik at du kommer på solid og trygg grunn så raskt som mulig.

OPPSTART OG OPPSKALERING

 

Bygger forretningsideen din på et reelt behov hos de du har tenkt å selge produktet til?

Er markedet villig til å betale for produktet ditt?

Hva er den beste forretningsmodellen for virksomheten din?

Er forretningsmodellen din skalerbar?

 

Dette er noen av de grunnleggende spørsmålene som kan avgjøre om du kommer til å lykkes eller ikke med forretningsideen din. Vi loser deg forbi de typiske startvanskene, og hjelper deg å ta de rette grepene slik at du kommer på solid og trygg grunn så raskt som mulig.

 

Oppskalering og vekst kommer ikke av seg selv. Styret og beslutningstakere må ta de rette grepene for å oppskalere virksomheten.

Med nye og effektive verktøy og metoder hjelper vi deg å strukturere og konkretisere vekstpotensialene, å legge en god oppskaleringsstrategi, samt å finne de rette investorer, samarbeidspartnere og allianser.