90 19 00 50
ole@spigseth.com

Scale Up for Klosser Innovasjon

Scale Up for Klosser Innovasjon

svart hvitt bilde av blid mann med briller

Klosser Innovasjon er et av Norges sterkeste innovasjons- og utviklingsmiljø, som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Innlandet. Da inkubatorrådgiverne skulle kurses i oppskaleringsstrategier, falt valget på Spigseth AS. Det er inkubatorleder Werner Melby glad for.

 -Ole Sverre Spigseth er veldig dyktig og inspirerende. Men det visste vi allerede før vi engasjerte han til dette kurset. Han hadde nemlig allerede gjennomført et vellykket prosjekt for en av inkubatorbedriftene våre, så vi var temmelig sikre på at dette ville bli bra. Alle inkubatorrådgiverne våre er veldig fornøyde med kurset, forteller Werner Melby.

Gir råd til vekstbedrifter

Klosser Innovasjon er et regionalt innovasjonsselskap med 30 ansatte, og med Innlandet fylkeskommune, SIVA, Hamar kommune og Kongsvinger kommune som de største eierne. En rekke småaksjonærer har under fem prosent eierskap. Klosser Innovasjon jobber med rådgivning mot alle typer vekstbedrifter. Inkubasjonsprogrammet, som er et nasjonalt vekstprogram for innovative vekstbedrifter, er det viktigste virkemiddelet.

Klosser Innovasjon har avdelinger i Hamar, Kongsvinger, Tynset, Elverum, Brumunddal og Grue, og har bioøkonomi, industri, helse og digital tjenesteyting som særlige satsingsområder.

Scale Up Coach

Alle de 30 ansatte i Klosser Innovasjon har hver sin unike spisskompetanse, men inkubatorteamet hadde et ønske om å lære mer om metoder og verktøy for oppskalering. Det er det Stavangerbaserte selskapet Strategy Tools AS, der Ole Sverre Spigseth er konsulent partner, som har utviklet det aktuelle kurset «Scale Up Coach».

-Vi startet opp i fjor høst. Det ble noen forskyvninger på grunn av koronapandemien, men vi rakk å gjennomføre den siste samlingen like før påske, sier Werner Melby, og forteller at kurset besto av seks samlinger og hjemmeoppgaver mellom hver samling.

-Noen av oppgavene løste vi to og to, noen i plenum og andre igjen hver for oss. Ole Sverre Spigseth sto hele tiden til disposisjon hvis vi hadde behov for ekstra oppfølging.

Werner Melby beskriver kurset som svært lærerikt og inspirerende.

-Vi har også inngått en samarbeidsavtale med Spigseth. Vi ønsker å leie han inn når en av våre inkubatorbedrifter har behov for den spisskompetansen han besitter, eller det kan også være relevante kurs som Ole Sverre holder for bedriftene våre i plenum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *