90 19 00 50
ole@spigseth.com

Simulering

Simulering er et viktig verktøy vi bruker i mange av våre prosjekter. Både når det gjelder omstilling og strategi, så vel som oppstart og oppskalering. Spigseth AS fasiliteter simuleringene og sørger for at all læring relateres til egen virksomhet og egne utfordringer.

I simuleringen «Transform» er utfordringen å snu et selskap med dårlig lønnsomhet og lav børsverdi til å bli en børsvinner.  Deltagerne utgjør ledergruppen i hver sin bedrift og konkurrerer mot hverandre på den globale arena i en gitt, predefinert bransje. Man jobber under press, har for lite kapital og må ta raske strategiske beslutninger. Simuleringen leveres både fysisk og digitalt.

«Scaleup» er simuleringen for oppstarts- og vekstselskaper så vel som inkubatorer, akseleratorer og investorer. Her agerer man som gründere i en gitt bransje som til sammen har skutt inn 200.000 i selskapet. Utfordring er å ta de rette valgene for sikre seg vekst og ha nok likviditet mens man jobber for å få finansiert selskapet med de rette investorene. Simuleringene leveres både fysisk og digitalt.

Simuleringer er i ferd med å ta av som læringsarena på en rekke høyskoler og universitet. Sjekk ut hva Handelshøyskolen BI og Duke sier om våre simuleringer innen omstilling og strategi: