90 19 00 50
ole@spigseth.com

Verdien av å tenke fremover

Verdien av å tenke fremover

bildet viser en mann

Uavhengig av bedrift og bransje kan det alltid være nyttig å bli introdusert for nye verktøy og perspektiver, særlig når det er snakk om langsiktig fremtid. Dette var bakgrunnen for at Element Logic gjennom to prosjekter har blitt fornøyde kunder av Spigseth AS. Daglig leder i Element Logic, Dag-Adler Blakseth, sier denne hjelpen har utgjort en stor forskjell for dem.

«Utgangspunktet var at vi vokser ganske kraftig, noe vi har gjort siden 2015, og har ett produkt som vi i stor grad baserer driften vår på. Når vi da tenker fremover, mot 2030 og 2040, er det ikke så lett å vite hvordan ting vil se ut da», sier Blakseth.

All forretningsutvikling og all omstilling må ta utgangspunkt i virksomhetenes ambisjon og en analyse av gapet mellom nåsituasjonen og ønsket fremtid.

Viktigheten av å følge utviklingen

Alle produkter har sin vekstfase og sin modningsfase, og det som på et tidspunkt var veldig relevant kan etterhvert bli uaktuelt, slik Blakseth påpeker man kan se hos flere historiske produkter. For å evne å se langt frem i en situasjon med kraftig vekst innså han derfor at de var nødvendig med hjelp utenifra, både for å klare å sette av tid, men også for å finne de rette verktøyene.

«De verktøyene vi før brukte var hovedsakelig for mer tradisjonelt strategiarbeid, mens vi ikke hadde verktøyene som brukes for å se på mulige markeder, mulige produkter i en ukjent fremtid og så videre», forteller Blakseth.

Selv forteller Ole Sverre Spigseth at de benytter seg av verktøy og metodikk utviklet av Strategy Tools og Strategyzer. Dette er visuelle verktøy for omstilling, innovasjon og forretningsutvikling. Vi jobber etter en «utenfra-og-inn metodikk», hvor vi ser på hvilke trender, teknologier og andre eksterne forhold som enten kan påvirke virksomheten, endre bransjen man er i, eller skaper nye forretningsmuligheter. I denne delen arbeidet legger vi stor vekt på at prosjektdeltagerne kommer seg ut av kontoret og snakker med kunder, samt relevante eksperter og fagmiljøer.

«Deretter utarbeider vi mulige scenarioer for hvordan fremtiden kan se ut, og ser på hvordan virksomheten kan utnytte de muligheter som fremtiden kan by på. Her som i de fleste andre prosjekter ble bærekraft og samfunnsansvar et viktig tema», sier Spigseth.

Spigseth AS er en del av et nettverk av strategi- og omstillingskonsulenter tilknyttet Strategy Tools. Vi jobber ofte to eller flere sammen i våre prosjekter. Spigseth AS samarbeider ofte med Mindboost AS, her representert ved Hege Langaas.

Arbeid som motiverer

Videre forteller Blakseth at han har kjent Spigseth i omtrent 20 år, og at Spigseth hadde verktøy som passet godt overens med timingen og arbeidet de trengte hjelp med. Et av resultatene Blakseth trekker fram som særdeles positivt med denne prosessen, er motivasjonen han merker blant de ansatte. Gruppen som har jobbet med prosjektet heter Explore Strategy, og Spigseth forteller at dette er en helt spesiell gruppe.

«Det unike med dette prosjektet er hvordan de satte sammen en gruppe med folk fra forskjellige land, utdanninger og nivåer i organisasjonen, hvor folk måtte søke for å være med. Det er første gang jeg har opplevd at slike prosesser ikke gjøres med en utvidet ledergruppe. Her var det bare en person fra ledergruppa, og resten var fra forskjellige steder i organisasjonen og forskjellige geografiske lokasjoner. Prosjekt ble dermed levert i tråd med rammeverket fra «Open Strategy», sier Spigseth.

Gruppen i dette prosjektet fant mellom 120 og 150 mulige forretningsmuligheter som ble prioritert ned til 15 forretningsmodeller. Disse 15 ble testet og validert på billigste mulige måte. Basert på dette valgte de ut 6 forretningsmodeller de arbeidet videre på sammen med miljøet for entreprenørskap på NTNU for videre validering og kvalitetskontroll.

«Det jeg har sett er at mange ansatte har blitt veldig motiverte av dette, og synes det er kult å få jobbe med. Explore Strategy gruppen hadde en presentasjon for et par uker siden hvor jeg fikk sett hva de har gjort i fase 2, og det har vært kjempekult», forteller Blakseth.

Det meste av arbeidet ble gjennomført digitalt ved bruk av Zoom og den digitale arbeidsflaten Miro

Et nyttig verktøy for bedrifter

Etter to runder med Spigseth mener Blakseth at denne typen veiledning er noe mange bedrifter kunne hatt god nytte av. Han spesifiserer at slike prosjekter ikke bare er hjelpsomme for virksomheter som ønsker å se på fremtidig drift, men at Spigseth også har verktøy for å analysere nåværende modeller og dagens butikk.

«Jeg mener absolutt at det er nyttig for bedrifter. Det å lære seg nye verktøy har vi definitivt gjort, og det har vært noe vi har hatt god bruk for», sier Blakseth.

Våre workshops betår av 5-10% forelesning eller provokasjon og 90-95% gruppearbeid og diskusjon. Her er Ole Sverre i gang med å introdusere ett nytt emne.

 

Element Logic AS er et norsk selskap som har optimalisert virksomheters lagerdrift i mer enn 30 år. I 2020 installerte de flere AutoStore løsninger enn noe annet selskap i verden og fortsetter å utvikle smarte løsninger som gjør at virksomheter kan imøtekomme forbrukeres forventning om raske leveranser. De leverer robotløsninger, programvare og rådgivning som bidrar til at kundene forbedrer sin verdikjede og blir mer lønnsomme. Element Logic AS optimaliserer lagre i alle størrelser og innenfor en rekke ulike bransjer. Hovedkontoret er i Norge, og de har datterselskaper over hele Europa. Selskapet har drøyt 200 ansatte og omsetningen nærmer seg 2 milliarder kroner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *