Daglig leder Knut Aandal i destinasjonsselskapet Visit Greater Oslo, engasjerte Spigseth til å fasilitere en prosess for å vurdere selskapets forretningsmodell og å identifisere nye muligheter for innovasjon.
90 19 00 50
ole@spigseth.com

Visit Greater Oslo ønsker å være i forkant

Visit Greater Oslo ønsker å være i forkant

mann med skjegg

-Ole Sverre Spigseth ga oss akkurat det vi trengte for å komme i gang med omstillingsprosessen. Fasiliteringen var kjempenyttig for oss.

Det sier daglig leder Knut Aandal i destinasjonsselskapet Visit Greater Oslo, som i høst kom i kontakt med Ole Sverre Spigseth på et kurs i strategisk forretningsutvikling og vekst i regi av Styreforeningen, og som senere på høsten engasjerte Spigseth til å fasilitere en prosess for å vurdere selskapets forretningsmodell og å identifisere nye muligheter for innovasjon.

Non profit-organisasjon

Akershus Reiselivsråd benytter markedsnavnet Visit Greater Oslo, og er det offisielle markeds- og utviklingsselskapet for turisme, dagsbesøkende og kurs- og konferanser i regionen som tidligere var Akershus fylke. Selskapet er en non profit-organisasjon, som ble etablert i 1987 på initiativ av reiselivsnæringen og fylkeskommunen, og samarbeider tett med Innovasjon Norge og VisitOsloRegion.

– Vi representerer bredden av store og små bedrifter innen besøksnæringen med omlag 160 næringsmedlemmer og 11 medlemskommuner, og vi har som mål å øke besøket til området og til reiselivsbedriftene. Det er ingen hemmelighet at bransjen vår har hatt til dels store problemer etter at koronaen kom hit til landet, og det er mange som kommer til å slite en god stund etter pandemien. Derfor er det naturlig for oss å se etter nye forretningsområder, og å legge en strategi fremover som kan gi et best mulig resultat for medlemmene våre, sier Knut Aandal.

Ønsker å være i forkant

Daglig leder Knut Aandal mener situasjonen kommer til å presse frem endringer i reiselivsnæringen, og han ønsker å være i forkant av utviklingen.

-Det er ingen tvil om at det kommer til å bli større fokus på kvalitet og leveranse. Value for money. Betalingsviljen i markedet har økt, samtidig som gjestene blir enda mer bevisste på hva de får igjen for pengene sine. Derfor har vi valgt å starte bredt for å finne den beste måten vi kan bistå reiselivsnæringen på veien fremover. Vi fikk en flott start på prosessen med fasiliteringsdagen med Ole Sverre Spigseth. Vi mener det er en stor fordel å trekke inn en person utenfra. En som evner å løfte seg utover de vedtatte bransjerammene, sier Aandal, som også roser Spigseth for evnen til å trekke ut essensen av diskusjonene.

-Vi har fått både nye tanker og nye perspektiver. En god start, rett og slett, og et godt utgangspunkt for å jobbe videre med den nye strategien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *