90 19 00 50
ole@spigseth.com

Visst nytter det – små og mellomstore bedrifter må også tenke bærekraft!

Visst nytter det – små og mellomstore bedrifter må også tenke bærekraft!

bildet viser en kontakt oss knapp

Miljøbevisste forbrukere krever i økende grad at bedrifter skal ha en positiv innvirkning på miljøet og bidra til endring. Dette påvirker forbrukernes atferd. Samtidig stiller finansnæringen krav til at bedrifter rapporterer sitt bærekraftsavtrykk på en gjennomsiktig og troverdig måte. Dette vil få store konsekvenser i årene som kommer. Også for små og mellom store bedrifter. Bedrifter som vil lykkes i fremtiden har derfor ikke noe annet valg enn å bli bærekraftige. Både for å sikre tilgang på kapital og som følge av krav fra kunder.

Næringslivet i Norge domineres av små bedrifter. I Norge har for eksempel 99 prosent av landets mer enn 600.000 bedrifter færre enn 100 ansatte. 90 prosent av dem har under 10 ansatte ifølge Statistisk Sentralbyrå. Næringslivets Hovedorganisasjon hevder at bedrifter med færre enn 1000 ansatte bidrar med 50 prosent av verdiskapingen i Norge. De sysselsetter nærmere halvdelen av de som jobber i privat sektor. Dette betyr at små og mellomstore bedrifter også er viktige bidragsytere både når det gjelder klimaavtrykk og sosiale forhold. Dermed spiller disse bedriftene en avgjørende rolle i omstillingen til mer bærekraftige økonomier og samfunn.

Det grønne skiftet er ikke bare for de store aktørene

Undersøkelser tyder på at selv om mange små bedrifter mener at bærekraft er viktig, så jobber de ikke nødvendigvis konkret mot en mer bærekraftig fremtid. Nordea Business Insight mener for eksempel at jo mindre en virksomhet er, jo større avstand er det mellom hvor viktig man anser bærekraft å være og hva man gjør i forhold til bærekraft. De spør seg om de mindre bedriftene kan ha problemer med å forstå egne risikoer og utviklingsområder innen bærekraft og forretningsetikk. De mener at det helt tydelig er rom for forbedringer når det gjelder å integrere bærekraft i forretningsdriften.

Uansett virker det åpenbart at det er rom for forbedringer. Selskaper med flere enn 100 ansatte har kommet vesentlig lengre i sitt arbeid med å bli mer bærekraftige og inkludere bærekraft i sin forretningsmodell og daglige drift.

Ingen lettvinte løsninger

Dessverre finnes det ingen universell og lettvint måte å gå frem på hvis en bedrift ønsker å gå i en mer bærekraftig retning. Men som i alt annet endringsarbeid dreier det seg i første omgang om å få oversikt over nå-situasjonen.

I alle spørsmål må man vurdere hele verdikjeden fra leverandører til kunder. For mange små og mellomstore bedrifter ligger det største avtrykket utenfor egen virksomhet. Både når det gjelder klimamessig forhold og det sosiale. Som regel er det mye å hente både på innkjøpssiden og på reiseaktivitet.

Neste fase handler om å utforske muligheter. Dette kan dreie seg om alt fra å redusere ressursbruk, unngå eller å resirkulere avfall, forbedre arbeidsforholdene, sikre mangfold og likhet samt etisk handel, til å utvikle helt nye bærekraftige eller sirkulære forretningsmodeller. For små og mellomstore bedrifter kan det ligge et stort potensiale i å samarbeide i allianser med både private og offentlige aktører, også lokalt. Først og fremst med hensyn til å dele ressurser, men også å finne kreative løsninger for å kunne utnytte hverandres avfall.

Bevissthet og fokus på bærekraft i styre og ledelse er avgjørende

Uansett størrelse på bedriften bør bærekraft være en del av bedriftens visjon og strategiplan og på dagsorden i styrerommet. Uansett hvilke tiltak man innfører, så viser det seg at det å bli mer bærekraftig både er lønnsomt og gir økt konkurransekraft.

Styret må aktivt med i bærekraftsarbeidet. Bærekraft må på dagsorden i hvert eneste styremøte, på lik linje med økonomiske nøkkeltall og HMS. Det vil ikke lenger være nok å bare ta setningen «selskapet påvirker ikke det ytre miljøet i særlig grad» inn i styrets årsberetning. Styret må ha kompetanse til å både utfordre og støtte den operative ledelsen også på dette området. Hva er vesentlig med hensyn til bærekraft i akkurat denne virksomheten? Hvordan ser klimaavtrykket vårt ut? Hvilke risikoer er vi eksponert for med hensyn til bærekraft? Har vi bærekraftsrapporteringen på stell? Hva må vi gjøre for å forberede oss og være i forkant av de krav som vil bli stilt til virksomheten?

Heldigvis blir stadig flere bedrifter og styrer bevisste på hvilken formidabel endringsprosess og hvilke muligheter for konkurransekraft som ligger foran oss gjennom økt bærekraft som integrert del av virksomhetens drift og strategi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *